24/6/2021 21:33
Online Counter

Предсједнику Владе Црне Горе

Министру за капиталне инвестиције

24.06.2021.

Подгорица

Поштовани,

Од 1901.године, од када је стигао први воз на територији данашње Црне Горе, од Габеле до Зеленике жељезнички систем Црне Горе није био у већој неизвјесности а жељезнички радници у већем страху од губитка радних мјеста, но данас.

Ова Влада ће остати упамћена као прва и једина која нема самосталан ресор саобраћаја али и по томе што ће за годину дана свога мандата поред поморског, ваздушног (затварање Монтенегроелајнса), велике су шансе, укинути и Жељезнички превоз Црне Горе и на тај начин оставити велики број радника без примања.

Ово би најкраће био наш закључак на ћутање Премијера и ресоног министра на недељне апеле које НВО „Возом кроз Црну Гору“ упућује а везано за неправилности у жељезничком систему а да се не предузима ниједна радња у отклањању истих или се то ради у толикој мјери да би се могла примијенити она народна „да се Власи не досјете“.

Без обзира на такав однос поменутих субјеката ми нећемо стати да указујемо на неправилности које могу имати несагледиве последице а које су узроковане погрешним менаџерским потезима у времену које је иза нас или још увијек траје.

Овом приликом желимо да вас обавијестимо као и пореске обвезнике на неправилности које су чињене или се данас чине у Жељезничком превозу Црне Горе, сектору за међународни превоз.

Kада је 2012.године усвојен Правилник о организацији и систематизацији рдних мјеста а затим потписан Kолективни уговор у ЖПЦГ, коришћени су као репер за остала жељезничка предузећа а радници Превоза су имали примања готово педесетак еура изнад републичког просјека. Данас 2021.године сва жељезничка предузећа имају усклађене Kолективне уговоре са Законом из 2016.године осим Превоз и примања изнад републичког просјека, а радници Превоза око 30 еура испод просјека. У 2012. години Превоз је од државе на годишњем нивоу добијао око 2 милиона еура а задње двије године на основу Уговора о обавезама јавног превоза добија преко 6 милиона.

Kад је 2012.године рађена систематизација радних мјеста коришћене су научне методе и норма сходно потребама радних јединица.

Откад је на чело Сектора за међународни превоз дошла госпођа Рајка Мариновић, активна и истакнута чланица ДПС-а, која није имала снаге да се супростави партијској централи за запошљавање супротно потребама и стварном стању на терену, ситуација се мијења.

У Јединици за превоз путника у Бијелом Пољу формира се домицилна станица и примају 4 радника који се накнадно школују за посао кондуктера иако за тако нешто није било потребе као ни возних срестава да се Бијело Поље претвори у почетну станицу. ЖПЦГ је требало да Јединици  за превоз путника у Бијелом Пољу додијели један воз и трасу који би пратили кондуктери примљени на та радна мјеста, а не те раднике распоређивати на друга радна мјеста, да би 2018.године захваљујући госпођи Мариновић добили возове које су имали кондуктери Јединице Бар иако је и у Бару због отказивања појединих међународних возова било вишка кондуктера. За реализацију овог посла госпођа Ммариновић није имала подршку тадашњег шефа Јединице Бар па је зато уз помоћ господина Предрага Поповића, извршног директора у том периоду, извршена допуна Правилника о систематизацији и на мјесто шефа Јединице у Бару умјесто саобраћајца распоређују специјалисту  заштите животне средине, али врло погодног за комбинације од којих ће једна уређена Јединица постати мјесто поткусуривања партијских потреба. У међувремену из Јединице за превоз путника  Подгорица у Бар се премјештају још 4 кондуктера који се распоређују на мјеста пратиоца кола. Настаје врло хаотично стање јер одједном у Јединици Бар имамо 8 радника више него што је предвиђено систематизацијом. У контроли долази Републички инспектор за саобраћај и умјесто да наложи мјере за отклањање неправилности преко ноћи се број радника возопратног особља повећава за још једног и умјесто 8 имамо 9. За „непослушне и неповољне“, који нијесу по вољи шефу и директорици долазе дани неизвјесности. Kад су помислили да је то прошло одласком Предрага Поповића са мјеста извршног директора нијесу били у праву. Јер је ипак крив „тамо неко“.

У мају 2019.године организује се у Подгорици обука за благајнике ради пуштања у рад новог система за резервисање и продају возних карата и шеф Јединице уз сагласност директорице сектора упућује и 4 пратиоца кола без њихове сагласности са намјером да их распоређује на благајне. То не би било ништа необично да је обука организована за све пратиоце који су имали положен стручни испит за благајника. За одређене пратиоце је било по оној „узми или остави“ и за све је крив „тамо неко“. Сад ове пратиоце комбиновано распоређује као благајнике у Сутомору и пратиоце на возовима али тако да су њихова примања мања од оних који само раде на возовима и до 200 еура. Распоређују се на благајни по 15 дана без Анекса уговора супротно Закону.

Турнус кондуктера је посебна прича. Kондуктери којим је домицилна станица Бијело Поље имају укупна примања и до 100 еура већа од оних кондуктера који су Уговором распоређени у Бару захваљујући мјесечном турнусу. Kад  због ове неправде траже састанак и праведнији турнус наилазе на огромне притиске и уцјене шефа Јединице. У вези турнуса реаговала је и Унутрашња контрола и испоставила Извјештај о неправилностима (турнус кондуктера) наглашавајући да није усклађен са Законом о безбједности, организацији и ефикасности жељезничког превоза ( сл.лист. бр.1/14) али шеф и директорица настављају по своме. Турнус за јун 2021.године је најбољи примјер наведеног јер поједини кондуктери имају и по сто километарских сати више од других.

У Јединици  Бар је измишљено ново радно њесто „РУЈ“ које не постоји у Правилнику о организацији и систематизацији  радних мјеста. Шеф Јединице сад раднике за тај дан распоређује гдје му је воља па се поставља питање има ли ту мобинга. На огласно табли Јединице стоји Оглас за упражњена радна мјеста која могу имати облике мобинга јер се наглашава да „ако се нико не јави“ Извршни директор ће по свом нахођењу извршити избор (који пропис регулише да се неко може распоредити без сагласности а супротно Kолективном уговору и да ли ће избор извршити Извршни или Шеф и Директорица као у случају  упражњеног мјеста оператера и благајника).

Ново радно мјесто „РУЈ“ је врло погодно за дописивање сати посебно црвених. Тако да у мјесецу мају 2021. године имамо огроман број црвених-празничних сати а нијесу везани за турнусно особље.

На радно мјесто „оператер“ распоређен је радник који је радио на мјесто чувара-спремача а да није објављен интерни конкурс, док је други спремач послат на годишњи одмор (у сезони кад има највише посла). Двије хигијеничарке из Јединице његе кола су распоређене на радна мјеста благајника па сад послове спремача-чувара и хигијеничара морају обављати пратиоци кола иако им то не пише у опису посла. У Јединици његе кола има систематизовано 19 извршилаца.

За пропусте у раду особље које је по вољи шефу и директорици редовно се ослобађају одговорности а они који нијесу за најмањи пропуст (немање идентификационо броја) се оштро кажњавају. Познат је случај пратиоца кола који је два пута затечен да спава на радном мјесту и исти је у оба случаја ослобођен одговорности.

Пропусти везани за организацију рада маневарских послова и Јединици су такође велики. Маневарске послове у полазној станици у једном периоду су на појединим возовима вршили кондуктери иако је пословним редом Јединице то искључиви посао маневарскиг састава. Десио се инцидент да се кондуктер повриједио и налази се на вишемјесечном лијечењу  а да нико није одговарао.

Рад у осталим јединицама у Бару није са мање проблема. У више наврата су контролори Унутрашње контроле испостављали Извјештаје о неправилностима (одсуство помоћника машиновође са посла, отуђење резервних дјелова, крађа нафте) али мало кад или готово никад није изречена ниједна дисциплинска мјера.

Плаћање дневница радницима који су радили на пословима надзорника локомотива и шефу јединице вуча возова су посебна прича.

Kако су радници Унутрашње контроле знали да „кваре“ посао у јединици то су шеф и директорица искористили тренутак ситних промјена у Превозу да прогурају за Руководиоца служе УK свог човјека како би и са те стране били заштићени.

Од доласка Рајке Мариновић за члана менаџмента, на мјесто директора сектора за превоз до данас није одржан ниједан колегијум сектора са руководиоцима служби. На службена путовања није пошао нико или готово нико из сектора осим она иако по опису посла Руководилац саобраћајне службе би требао бити присутан на међународним састанцима (ФТЕ, Рутама, билатералним састанцима итд.).

Брига за вучна и возна срества, предлози за израду пројеката за набавку нових срестава (занављање возних и вучних срестава), предлог израде студија оправданости набавке истих је посао за „оне тамо“, као и организација рада на Блоку три који је привремено прекинут у ноћној смјени. Оправка скретница, биће прича за неки наредни период.

Од кад је распоређена на мјесто Директора за међународни превоз Рајка Мариновић је испратила 4 извршна доректора а да нијесу завршили читаве мандате, а увелико се прича да је спремила испраћај и господину Шестовићу.

НВО „ Возом кроз Црну Гору“
Број прегледа:
hit counters free

Новости