12/5/2021 14:25
Online Counter

У присуству председника и власника универзитета Милије Богавца, закључен је Споразум о међународној сарадњи између Универзитета ’’МБ’’ из Београда,  кога је представљао ректор проф. др Душан Регодић, са једне стране, и Универзитета ”Љуиђ Гуракући” из Скадра, кога је представљао ректор проф. др Сузана Големи, са друге стране.

Потписивању споразума су такође присуствовали са стране Универзитета МБ и проректор за науку и научноистраживачки рад др Неђо Даниловић и секретар МСЦ Александар Матић.

Разлог ширења међународне сарадње, руководство Универзитета МБ је донело зато што по статистици Националне службе запошљавања, узлазни тренд у потражњи кадрова има ИТ сектор.

Студенти ће на овом универзитету најлакше савладати механизме функционисања информационих технологија, економије, менаџмента, планирања, организовања, лидерства и стратегије рада ИТ менаџера. Због тога се руководство универзитета одлучило да прошири сарадњу са компатибилним факултитима у Европи, а касније и у свету.

“Универзитет Луиђ Гуракучи” носи име човека који је креирао латински алфабет у Албанији, а смештен је у Скадру близу места где се спајају Дрим и Бојана. Универзитет је основан 1991. Године, а већ следеће године је почео сарадњу са Универзитетом “Линколн” из Небраске.

Подсећања ради, у Скадру постоје српска заједница која као мањина покушава да оствари своја уставна права и која покушава да заштити српске цркве старе преко 10 векова, велики број српске иконографије која је  веома вредна јер су 4 српска краља сахрањена на овом подручју. Такође је на том простору сахрањено преко десет хиљада српских војника из 1912. и 1913. који су бранили Скадар, а о чијим гробовима нико не брине. Присуство “Универзитета МБ” из Београда, допринело би значајно побољшању услова српске заједнице у Скадру и олакшало њихову борбу да сачувају цркве, гробове, језик, традицију и сећање на своје корене.

Потписани споразум “Универзитета МБ”из Београда и Универзитета ”Љуиђ Гуракући” из Скадра дефинише општи оквир наставне, научно-истраживачке и технолошко-развојне активности између ова два универзитета.

Стране су сагласне око унапређивања узајамне сарадње и размене, а у складу са принципом о билатералном развоју и сарадњи, као што је дефинисано одговарајућим статутима Универзитета ’’МБ’’ и Универзитета ”Љуиђ Гуракући”.

Споразум има за циљ унапређење академских односа на подручјима високог образовања, научног истраживања и развоја, као и проширење културних веза.

Универзитети из  Београда и Скадра у оквиру своје сарадње заједнички ће реализовати студијске програме на академским основним студијама, дипломским-мастер студијама и докторским студијама. Притом ће реализовати остваривање проходности студената обе институције на одговарајуће студијске програме.

Оствариће ангажовање наставника и сарадника, као и студената у циљу реализације заједнички дефинисаних и акредитованих студијских програма, уз размену студијских материјала и информација од заједничког интереса.

Разменом  стручне литературе, уџбеника и универзитетских публикација од заједничког интереса, успоставиће се сарадња на научноистраживачким пројектима.

Такође ће, сарадња у области едукације, стручног оспособљавања, професионалног тренинга и консалтинга за потребе привредне праксе, омогућити ангажовање и повезивање постојећих кадрова у правцу развоја и примењивања нових знања ради успешне сарадње са другим сродним институцијама у земљи и иностранству.

И на крају, све ово ће резултирати организацијом  заједничких конференција, симпозијума, кратких курсева и семинара.

“Универзитет МБ” из Београда је сарадњом са универзитетом “Луиђ Гуракући” из Скадра само започео своју међународну европску сарадњу, а његови планови су далеко шири.

Драгана Kузмановић Јаничић
Број прегледа:
hit counters free

Новости