4/11/2019 8:56
Online Counter

Председник Странке демократске акције Санџака Сулејман Угланин изјавио је у Сарајеву да давање специјалног статуса Санџаку представља кључ за решавање свих политичких и територијалних спорова између суседних држава и народа на Балкану.

На сесији Асоцијације независних интелектуалаца „Kруг 99“ Угљанин је представио предлог своје странке за давање специјалног статуса Санџаку у оквиру реформе политичког система Србије, према којем би та област била територијално-политичка заједница равноправних грађана и народа у којој би Албанци, Бошњаци, Црногорци и Срби били конститутивни народи.

„Санџак може и треба бити нуклеус регионалне стабилности и сарадње“, казао је Угљанин.

Он је навео концепт Бадинтереове комисије за трајно решење југословенске кризе, према којем се авнојевске границе признају као међународне границе новонасталих држава на простору бивше Југославије, уз успостављање специјалног статуса за делове народа који остају изван матичне државе.

Угљанин је рекао да је СДА Санџака тај предлог доставила председнику, Скупштини и Влади Србије, председнику Скупштине Црне Горе и другим релевантним факторима, међународним представницима, Европској унији, Уједињеним нацијама.

„Осећања грађана Санџака, посебно Бошњака, који Босну доживљавају као своју националну државу има утемељење у историјским, правним и политичким чињеницама“, оценио је Угљанин на конферецији за новинаре.

Додао је да дефинисање Санџака као засебног територијалног и политичког ентитета са законодавном, извршном и судском влашћу „представља минимум за биолошки опстанак и политичку егзистенцију бошњачког народа у Санџаку“.

Угљанин је казао и да су грађани Санџака „животно заинтересовани“ за суверену Босну и Херцеговину која би путем билатералних односа дефинисала статус Бошњака и других народа који живе у Санџаку.

Број прегледа:
hit counters free

Новости