18/2/2020 7:24
Online Counter

Посланици Народне скупштине Републике Српске усвојили су, на посебној сједници, Информацију у вези са антидејтонским дјеловањем Уставног суда БиХ и осам закључака.

Информацију је предложила предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић, након недавне одлуке Уставног суда БиХ о пољопривредном земљишту, а закључци су усаглашени на консултативном састанку који је сазвао предсједник Парламента Српске Недељко Чубриловић.

О Информацији и закључцима изјаснила су се 74 посланика - 72 ЗА, а два против.

Закључци у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ:

Усвојени су сљедећи закључци:

1. Народна скупштина Републике Српске потврђује приврженост Републике Српске Општем оквирном споразуму за мир у БиХ, посебно изворном тексту Устава БиХ као Анекса IV.

2. Народна скупштина Републике Српске обавезује представнике Републике _ Српске у инстутицијама БиХ да предложе у Парламентарној скупштини БиХ усвајање Закона о престанку мандата страних судија и избору домаћих судија у Уставном суду БиХ.

3. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да настави раније започете преговоре са Владом Федерације БиХ са циљем дефинисања граничне линије између Републике Српске и Федерације БиХ, а у складу са Анексом II Општег оквирног споразума за мир у БиХ.

4. Народна скупштина Републике Српске обавезује представнике Републике Српске у институцијама БиХ да обуставе доношење било каквих одлука у органима БиХ до усвајања Закона о престанку мандата страних судија и избору домаћих судија у Уставном суду БиХ и његовог ступања на снагу.

5. Народна скупштина Републике Српске наглашава да је Република Српска страна потписница свих анекса Општег оквирног споразума за мир у БиХ, самим тим и Анекса IV који је Устав БиХ.

6. Народна скупштина Републике Српске потврђује да су Високи представници и Уставни суд БиХ кршили Дејтонски споразум и Устав БиХ и на тај начин измијенили политички систем супротно Општем оквирном споразуму за мир у БиХ, а који је уговор међународноправног карактера.

7. Народна скупштина Републике Српске обавезује све институције Републике Српске да не прихватају и не проводе било какве будуће антидејтонске и недемократске одлуке Високог представника и Уставног суда БиХ.

8. Народна скупштина Републике Српске тражи да представници Републике Српске у заједничким органима БиХ обавијесте Народну скупштину о провођењу ових закључака у року од 60 дана.

Број прегледа:
hit counters free

Новости