22/3/2020 8:23
Online Counter

Одбор за финансије и привреду СДС свим нивоима власти да сву пажњу код планирања и доношења мјера које се тичу привреде и економског положаја становништва усмјере на временски оквир од 90 дана, а да дугорочне посљедице и мјере за њихову санацију планирају стручни тимови, а не политичари.

Са таквог полазишта циљеви мјера морају бити усмјерени на краткорочно отклањање уских грла и олакшавања положаја привреде и становништва.

Приоритети морају бити јасно утврђени по гранама привређивања, а посебно обухватити положај запослених који у наредних 90 дана неће остваривати приходе.

У том смислу неопходно је обезбједити минимум примања за све запослене који су остали без посла, увести мораторијум на плаћање кредитних обавеза, пореза на имовину свих таквих лица. Предвиђамо да ће за ове намјене бити потребно око 100 милиона КМ.

Потребно је обуставити извршења по основу неизмирених обавеза на период од 90 дана. У наредних три мјесеца треба обуставити аконтативну наплату пореза на добит.

Сматрамо да у оваквом оквиру буџети Републике Српске и локалних заједница уз подршку међународних институција и ванредно задуживање апсолутно могу постићи жељене циљеве и на најбољи начин амортизовати негативне ефекте ванредне ситуације.                                                                                                            

Број прегледа:
hit counters free

Новости