5/10/2019 16:44
Online Counter

Пореска управа Црне Горе, прије два дана, доставила је упозорење Жељезничком превозу Црне Горе да дугује пет милиона еура за порезе и дажбине, те да ће у случају да не измире дуг морати да им блокирају рачуне и покушају принудно да га наплате.

Извршни директор ЖПЦГ Ненад Бабић потврдио је „Вијестима“ ту информацију и казао да су раније имали састанак са челницима ПУ и објаснили да дуг од пет милиона еура не могу платити из текућег пословања.

„Тражили смо тим поводом састанак са премијером и његовим помоћником. Видјећемо шта ће бити“, додао је Бабић и напоменуо да им је слично упозорење везано за дуг и могућу блокаду рачуна ПУ слала и у фебруару ове године.

ЖПЦГ је, од јануара до краја јуна ове године, остварио губитак у пословању од 754.065 еура, али је значајно мањи у односу на упоредни период лани када је износио 1,37 милиона еура.

Полугодишњи пословни приходи ЖПЦГ, према подацима из биланса успјеха, порасли су са око 3,03 милиона на 3,49 милиона еура у односу на исти период лани, док су расходи смањени са 4,34 милиона на 4,22 милиона еура.

Приходи од продаје износили су 1,18 милиона еура или 60 хиљада мање, док су “остали пословни приходи”, гдје се налазе и дотације из државног буџета, 2,3 милиона еура. Управо ови приходи повећани су за пола милиона, што је утицало и на мањи губитак него лани.

Акумулирани губитак компаније на крају јуна био је 26,9 милиона. Укупне краткорочне и дугорочне обавезе Жељезничког превоза износиле су 22,5 милиона еура.

Kоефицијент тренутне ликвидности био је мањи од један, односно у случају ЖПЦГ износи 0,001, што значи да је тренутна ликвидност неповољна јер нијесу у могућности да са расположивим средствима измирују доспјеле краткорочне обавезе.

У извјештају менаџмента о полугодишњем пословању закључује се да теже ка бољем пословању и модернизацији, упркос томе што имају проблема због неадекватне жељезничке инфраструктуре у Црној Гори и Србији, а то узрокује смањење брзине кретања возова. Застарјелост возног парка којим располажу је неповољан с аспекта одржавања, поузданости и комфора у превозу.

Недостаје новца за измирење текућих обавеза, пошто се из државне субвенције финансирају фиксни трошкови и дио трошкова за одржавање возних средстава.

Извор: Вијести

Број прегледа:
hit counters free

Новости