5/10/2019 20:03
Online Counter

1. Зашто Пореска управа није раније покренула процедуру, која је у њеној надлежности, према Жељезничком превозу Црне Горе, због неплаћања пореза и доприноса?

2. Уколико ЖПЦГ не испоштује законски рок за измирење дуга кога сте навели у Вашем акту који сте им доставили, које законске мјере ће бити предузете према том предузећу?

Напомена: Питања су уредно достављена Пореској управи и очекујемо прецизне одговоре.

Број прегледа:
hit counters free

Новости