19/4/2023 8:17
Online Counter

Министарству за капиталне инвестиције

Начелници Дирекције за жељезнички саобраћај

Поштована,

Одбор директора ЖПЦГ је, на предлог оперативног менаџмента ЖПЦГ, дана 31. 03. 2022. Године, донио Одлуку бр.2280/9.2 о допуни путничке тарифе за унутрашњи и међународни превоз од 14. 12. 2008. године (у поглављу 400 додаје се ново поглавље 4101, посебни возови).

Одлуком о тарифи за посебне возове, на релацији Бар – Колашин, која износи: ЦАФ – 862,40 евра; Електромоторни 412/416 – 1151,50 евра; Класична гарнитура (троје кола) – 847,70 евра; нанешена је штета предузећу и држави (која је већински власник), јер се ради о комерцијалним возовима за које постоји посебна методологија обрачуна цијена, и чијом примјеном за релацију Бар - Колашин, класична гарнитура, укупна цијена износи 1828,40 евра, што је 980,70 евра више од цијене која се добија употребом тарифе.

Влада Црне Горе плаћа ЖПЦГ-у, на основу Уговора о ОЈП, за сваки пређени километер за возове који су обухваћени Уговором - 8,18 евра, што за релацију Бар-Колашин-Бар (256 км) износи 2094.08 евра. Ако овом додамо приход од продатих карата за попуњеност нивоа 50% (828 евра) добијемо коначан износ од 2922,08 евра.

На овај начин представници стратешког менаџмента (Одбор директора) и оперативни менаџмент су нанијели огромну материјалну штету и огријешили се о Правилник о одговорности запослених – члан 12, тачка 9, 15, 31 и 34, као и о Статут предузећа.

Очекујемо да, у складу са Вашим овлашћењима, предузмете неопходне мјере како би се утврдила одговорност поменутих актера и спријечите да било који од чланова Одбора који је учестовао у доношену спорне Одлуке буде поново изабран на Скупштини акционара која је заказана за 19. април 2023. године.

Очекујемо да нас обавијестите о предузетим мјерама како би код државних органа покренули активности о утврђивању нанешене штети, а у вези са пропустом у управљању привредним друштвом.

С поштовањем,

НВО “Возом кроз Црну Гору“

Број прегледа:
hit counters free

Новости