30/4/2020 13:08
Online Counter

Након јучершњег гостовања главне инспекторке рада у емисији Боје јутра на телевизији Вијести дужни смо, као партија радничке класе, да осудимо противправни приступ госпође Међедовић и објавимо  само члан закона који руши њене сувишне аргументе.                                                                      

Не може се и не смије тумачење закона пребацивати на терен радник-послодавац и дозволити да послодавац уцјењује радника пријетњом отказом, већ је инспекција рада та која је одговорна да се закон поштује и спроводи. Међутим изгледа да главна особа у инспекцији рада жмури на чланове закона и склона је да селективно примјени закон на штету радника. У исто вријеме савјетујући им да буду кооперативни  уколико не желе да добију отказ.

Радник има неприкосновено  право на плаћен годишњи одмор без обзира на околност због које сада није у могућности да долази на посао, јер је иста у закону препозната као вријеме проведено на раду за стицање права на коришћење годишњег одмора.

Сваки послодавац који корисити ситуацију и дане плаћеног одсуства у ванредним околностима проглашава данима одмора директно крши Закон о раду у члану 79 став 5 стицање права на годишњи одмор!

Члан 79 став 5 Закона о раду

Привремена спријеченост за рад због болести, одржавање трудноће, плаћено одсуство, породиљско, родитељско, усвојитељско и хранитељско одсуство, одмор у дане државних и вјерских празника и одсуствовање због одазивања на позив државних органа сматрају се временом проведеним на раду за стицање права на коришћење годишњег одмора.

Број прегледа:
hit counters free

Новости